Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Anhörigstöd

Personer som håller om varandra

Vägen till att återhämta sig från psykisk ohälsa kan vara lång och krokig, men återhämtning är möjlig. Återhämtning ur ett brukarperspektiv innebär att det är den som har psykisk ohälsa som avgör när hen är återhämtad.

Många anhöriga till personer med psykisk ohälsa ägnar mycket tid och kraft åt att stödja sin närstående. Detta viktiga arbete behöver uppmärksammas för att den anhörige skall orka med och själv kunna leva ett gott liv.

När anhöriga får avlastning, kunskap, vägledning och stöd i sin roll kan det stöd de ger till sin närstående utgöra ett av de allra viktigaste bidragen till personens återhämtning.

Denna kurs vänder sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa, till dig som vill må bättre och till dig som stödjer anhöriga.

Ur kursinnehållet

  • Min roll som anhörig.
  • Vad stödjer (och hindrar) återhämtning?
  • Expressed emotions.
  • Olika sätt att stödja på.
  • Förhållningssätt vid olika diagnoser.
  • Om att behålla ett gott liv som anhörig.

Kursen genomförs 11 och 18 februari kl 18.00-21.00 och omfattar två tillfällen på Instrumentvägen 10 i Örnsberg.
Pris 1000 kr (RSMH är en allmännyttig ideell organisation och därför inte momspliktig)

Anmälan för privatperson

Datum: 11/02-2020 - 18/02-2020

  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Offertförfrågan för företag

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR