Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Gör en brukarrevision

Genom RSMH Utbildning kan du som har ett företag eller en verksamhet för brukare göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och kunna ge ett bättre bemötande.

”Som man frågar får man svar”

Genom RSMH Utbildning kan du som har företag eller en verksamhet för personer med psykisk ohälsa göra undersökningar för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed kunna ge ett bättre bemötande.
Våra revisorer har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och det leder ofta till bättre kvalitet på undersökningarna. Orsaken är att den som har egen erfarenhet ställer ofta andra typer av frågor, och får ofta andra svar av den som blir tillfrågad.
Det kan bero på känslan av samhörighet eller igenkänningsfaktorn hos dem som blir intervjuade. Det kan också ha att göra med att brukare ibland har ett lågt förtroende för myndigheter och utförare.

Vi gör brukarrevisioner i hela landet

RSMH tar emot beställningar och utför brukarstyrda brukarrevisioner i hela landet. Vi har färdigutbildade och erfarna brukarrevisorer som är beredda att utföra en brukarrevision när ni så vill. Vi har erfarenhet av genomförda brukarstyrda revisioner inom privat sektor, kommun och landsting. Våra genomförda brukarrevisioner hittar du här.

Vi utbildar brukarrevisorer

Vi kan även utbilda personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård så att de kan genomföra en brukarrevision. RSMH utbildar och samordnar brukarrevisorerna och säkerställer att den brukarstyrda brukarrevisionen genomförs självständigt i förhållande till uppdragsgivaren.

För kontakt och beställning

Om du vill veta mer om brukarrevisioner, be om prisförslag eller beställa en brukarrevision till din verksamhet, ska du kontakta:

brukarrevision@rsmh.se

Se även Handbok för brukarstyrd brukarrevision.

Du hittar den gratis på RSMH-shopen!

Offertförfrågan för brukarrevision

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR