Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

 

 

Materialsidan

På den här sidan finns en del av det material som vi använder under våra utbildningar. Här kan du läsa, ladda ner och förbereda dig inför din utbildningsdag, eller uppdatera dig om du redan gått någon av våra utbildningar. Vi lägger löpande upp nya dokument här.

Säg vad du vill

Hur gör man egentligen när man tar kontakt med andra människor, trots att det känns skrämmande? Hur skapar vi goda möten? Hur förbereder vi oss före, under och efter ett möte? Denna PDF delas ut till deltagarna under vår endagskurs Brukarinflytande och Empowerment. Den innehåller tips på vad man kan tänka på inför ett möte som man som brukare är inbjuden till, för att underlätta och möjliggöra att mötet blir så bra som möjligt. Det finns också möjlighet att fylla på med egna tips och nya idéer. 

Traditionella vs. återhämtningsinriktade insatser

Den här PDF:en är för dig som redan gått vår en- eller tvådagarskurs i Återhämtningsinriktat förhållningssätt. Den ger dig en bild av hur traditionella insatser ser ut jämfört med återhämtningsinriktade dito. Du kan använda den för att se hur ni ligger till i er verksamhet; mer åt höger, mer åt vänster eller lite mittemellan?

Återhämtningsstjärnan

Denna PDF är också till för dig som har gått vår en- eller tvådagarskurs i Återhämtningsinriktat förhållningssätt, där vi har gått igenom Återhämtningsstjärnan som ett verktyg och arbetat med den. Du kan även ta hjälp av det studiematerial som du har fått under kursen för att få mer information kring stjärnans dikotomier. 

 

Nyfiken på ytterligare material? Se RSMH-shopen.

 

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR