Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Om RSMH Utbildning

RSMH Utbildning har lång erfarenhet av att arrangera kurser och föreläsningar på temat psykisk hälsa. Utbildning är en av de viktigaste delarna i RSMH:s verksamhet - genom att sprida kunskap så kan man också motarbeta fördomar och diskriminering.

Hos oss finns unik kunskap

I våra utbildningar är erfarenhetsbaserat lärande viktigt. Inom RSMH finns unik kunskap som har vuxit fram ur enskilda brukares personliga erfarenheter, många brukares samlade erfarenheter, liksom ur forskningsresultat och kunskap från olika projekt inom RSMH. I våra utbildningar kombineras den här kunskapen med annan forskning samt med kursdeltagarnas egna erfarenheter. 

Möjlighet till reflektion

Det perspektiv som detta ger är bra att reflektera över både under kursens gång och efteråt – varför gör till exempel personal som de gör? Är det av gammal vana, oskrivna regler, eller har man bara inte reflekterat över det? Kursdeltagarna har hela tiden under kursens gång möjlighet att reflektera över sina egna värderingar och attityder kring psykisk ohälsa och allt vad det innebär. 

Uppdragsutbildningar och öppna kurser

Hos oss kan din verksamhet boka in en utbildning som hålls på den plats och tid som passar er bäst. Du som enskild person kan också välja att boka en plats på någon av våra öppna utbildningar, som hålls på Örnsbergs kansli. Här hittar du ett kalendarium för våren.

Vi är en del av RSMH

RSMH Utbildning är en del av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Organisationen grundades år 1967 av människor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. RSMH arbetar med bland annat opinionsbildning för att motverka fördomar och för att förbättra villkoren för människor med psykisk ohälsa, och har cirka 7 000 medlemmar i hela landet. Här kan du läsa mer om RSMH.

Om du är medlem i RSMH så kan du också gå på kurser och studiecirklar, antingen via förbundet eller din lokalförening. Här kan du bli medlem i RSMH.

Vad är det bästa med RSMH Utbildning?

Kursledarnas kunskap, men också entusiasm och förmåga att förmedla hopp. Möjligheterna till diskussioner, att få tänka själv. - Anonym kursdeltagare

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR