Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Vår pedagogik

RSMH Utbildning månar om en god lärandemiljö. I alla våra utbildningar har deltagarna möjlighet att vara aktiva; olika övningar och diskussioner är återkommande inslag. Därför är 12-20 personer en lagom stor grupp för våra kurser, så att de som vill har möjlighet att komma till tals.

Upplevelser av bemötande

I alla våra kurser berättar någon av våra kursledare från RSMH Utbildning om sina egna erfarenheter av att bli bemött inom psykiatri och socialtjänst, liksom sina erfarenheter av återhämtning. Det här kallar vi erfarenhetsbaserat lärande. Vi har också med oss samlade erfarenheter från RSMH. Vi sätter de erfarenheter som vi har samlat på oss i ett större sammanhang genom att vi redovisar för aktuell och relevant forskning inom området psykisk ohälsa.

Ett inifrånperspektiv

Deltagaren får med sig ett inifrånperspektiv som är bra att ha både under och efter kursen. Varför gör personalen som de gör? Är det av gammal vana eller oskrivna regler, eller något annat? Kursdeltagarna får själva möjlighet att reflektera över sina värderingar och attityder kring psykisk ohälsa.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR