Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Hjärnvägen

RSMH:s E-utbildning Hjärnvägen riktar sig till arbetsgivare som vill bli bättre på att stötta anställda med psykisk ohälsa. E-utbildningen ger en god överblick av hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan se ut och vilka skyldigheter man har som arbetsgivare. Utbildningen ger handfasta tips och råd om hur man kan agera när en anställd mår psykiskt dåligt och hur man blir en bättre arbetsgivare.

Utbildningen är uppdelad i tre moment: före, under och efter sjukskrivning. Den innehåller praktiska övningar där du i egen takt kan testa dina kunskaper. Vid sidan av utbildningen får du även tillgång till ett digitalt bibliotek med ytterligare material. Efter avslutat utbildning får deltagarna ett diplom. Beställ utbildningen här.

Arbete trots psykisk ohälsa är ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet pågår till och med 2020. Under projekttiden är priserna på utbildningarna rabatterade.

I projektet Arbete trots psykisk ohälsa undersöks framgångsfaktorerna. Resultatet används för att ta fram utbildningar för arbetsgivare och andra med ansvar för anställda.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Projektledare Beatrice Ikonen.
E-post: beatrice.ikonen@rsmh.se

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR