Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Arbete trots psykisk ohälsa

Många med psykisk ohälsa både får och behåller ett arbete, trots att arbetsmarknaden kan vara tuff. I projektet Arbete trots psykisk ohälsa undersöks framgångsfaktorerna. Resultatet används för att ta fram utbildningar för arbetsgivare och andra med ansvar för anställda.

Hjärnvägen

RSMH:s E-utbildning Hjärnvägen riktar sig till arbetsgivare som vill bli bättre på att stötta anställda med psykisk ohälsa. E-utbildningen ger en god överblick av hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan se ut och vilka skyldigheter man har som arbetsgivare. Utbildningen ger handfasta tips och råd om hur man kan agera när en anställd mår psykiskt dåligt och hur man blir en bättre arbetsgivare.

Utbildningen är uppdelad i tre moment: före, under och efter sjukskrivning. Den innehåller praktiska övningar där du i egen takt kan testa dina kunskaper. Vid sidan av utbildningen får du även tillgång till ett digitalt bibliotek med ytterligare material. Efter avslutat utbildning får deltagarna ett diplom.

Att gå Hjärnvägen är en bra början, men för att verkligen ta ett helhetsgrepp om den psykiska hälsan på arbetsplatsen erbjuder RSMH utbildning för att bli en tillgänglig arbetsplats på området psykisk hälsa. Beställ utbildningen här.

Till och med 30 mars kan RSMH-medlemmar köpa Hjärnvägen för endast 100 kr. Kontakta Christian Ingvarsson för en rabattkod.

Tillgänglig arbetsplats

Med RSMH:s utbildning får arbetsgivare kunskap och verktyg för att både förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser, och för att stötta medarbetare som drabbats. Utbildningen omfattar olika delar:

  1. Kartläggning med hjälp av enkäter.
  2. Fördjupning i syfte att formulera en plan för att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen/avdelningen/enheten. Detta gör vi genom workshop och föreläsning som leds av erfarna utbildare från RSMH.

Efter avslutad utbildning har arbetsplatsen en plan att följa och verktyg för att stötta anställda som har psykisk ohälsa. Arbetsplatsen erbjuds även möjligheten till uppföljning efter sex månader.

Arbete trots psykisk ohälsa är ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet pågår till och med 2020. Under projekttiden är priserna på utbildningarna rabatterade.

 

Vill du veta mer, eller beställa en utbildning? Kontakta oss!

Projektledare Beatrice Ikonen.
E-post: beatrice.ikonen@rsmh.se
Tel: 08-120 080 59

Marknadskoordinator Christian Ingvarsson
E-post: christian.ingvarsson@rsmh.se
Tel: 08-120 080 53

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR