Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.


Filmen används med tillåtelse av Göteborgsregionen Arbetsmarknad och social välfärd

Återhämtningsinriktat arbetssätt

Återhämtningsinriktat förhållningssätt är ett synsätt som främjar psykisk hälsa. Den professionelle arbetar tillsammans med individen genom att undersöka vad i individens liv som kan främja återhämtning. Om återhämtningsprocessen ska gå framåt behöver personalen bli medveten om betydelsen av sin roll som stöd. Om inte, riskerar förhållandet mellan personal och brukare att konservera beroendet.

Vad är det då som hjälper? Och hur kan vi skapa en återhämtningsinriktad verksamhet?

Återhämtningsutbildningen utgår från erfarenhetsbaserat perspektiv. Brukarnas erfarenheter av återhämtning lyfts fram, bland annat genom aktuell forskning inom området. Kursen innebär fördjupning i vad som stödjer och vad som hindrar återhämtning.

Kursens syfte

Utbildningsdagarna präglas av en pedagogik med ett aktivt och upplevelsebaserat lärande. Kursledarna varvar föreläsningar, personliga berättelser, grupparbeten och övningar i syfte att skapa en egen inre ”aha-upplevelse”. Utbildningen bygger på utbyte av erfarenheter mellan deltagare och förutsätter ett aktivt deltagande, öppenhet och en trygg, lärande miljö.

Återhämtningskursen bygger på erfarenheter från Australien. Materialet har översatts och därefter anpassats till svenska förhållanden.

En berättelse av en person med egen erfarenhet som berättar om sin egen återhämtningsprocess och om sitt liv är en utgångspunkt för förståelsen av vikten till kunskapen om återhämtning under utbildningen.

Målgrupp

Baspersonal, chefer och arbetsledare inom socialpsykiatrin och landsting samt för myndighetspersonal från t.ex. försäkringskassa och arbetsförmedling, som i sitt dagliga arbete möter personer med psykisk ohälsa. Denna kurs passar även för privatpersoner som vill veta mer om hur man kan stödja någon till återhämtning.

Utbildningen passar utmärkt att kombinera med en dagskursen i Bättre bemötande och/eller Brukarinflytande och empowerment.

 

Vi erbjuder även

Inspirationsföreläsning om återhämtning på tre timmar.
Återhämtningsdialoger efter avslutade kurs i återhämtning

Vill du göra en bokning, prisförfrågan eller bara veta mer? Kontakta rsmh.utbildning@rsmh.se

Vad var det bästa med kursen?

Att få bekräftelse på att vi inom
boendestödet jobbar 'åt rätt håll' inspirerande berättelser från personer som lyckats ta sig igenom och mår bra idag. Berörd”


”Kursledarnas kunskap men också entusiasm och förmåga att förmedla hopp. Möjligheterna till diskussioner, att få tänka själv.”


”Med ökad medvetenhet om förhållningssättet ökar jag min kompetens.
- Röster från deltagare

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR