Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa

Börjar en hyresgäst bete sig underligt och störa grannarna? Kanske är det en människa som börjat må psykiskt dåligt. Med vår kurs Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa så får du som hyresvärd de verktyg du behöver.

Hyresvärden kan ofta möta psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Det kan till exempel vara någon som är psykotisk och beter sig störande, det kan vara någon som har ett samlande som skapar problem. Vår utbildning Att möta hyresgäster med psykisk ohälsa ger ökad kunskap för att känna igen symptom och veta hur man ska bemöta människor med psykisk ohälsa.

Konkreta tips om bemötande

Kursen är en heldag. Utbildningen vänder sig till anställda i bostadsföretag och hyresgästföreningar. De som leder kursen är två utbildare med lång erfarenhet. Under dagen får deltagarna lyssna på en personlig berättelse om hur det är att leva med psykisk ohälsa.

Några av de punkter som vi tar upp är: Hur märker man att någon har psykisk ohälsa? Vanliga symptom och konsekvenser. Konkreta tips i bemötandet – första samtalet. Konfliktlösning. Att tala med någon som är självmordsnära. Vilken vård och stöd finns i samhället i övrigt?

Vi samarbetar med SABO

RSMH Utbildning har haft återkommande samarbete med branschorganisationen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.

Vill du göra en bokning, prisförfrågan eller bara veta mer? Kontakta rsmh.utbildning@rsmh.se

 

 

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR