Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Bättre bemötande

Hur personalen möter en människa med psykisk ohälsa är oerhört viktigt. Med hjälp av teori och praktiska övningar lär vi oss på kursen Bättre bemötande om oss själva och våra egna attityder.

Våra värderingar och attityder styr vårt agerande mer än vi kanske tror. Genom att reflektera över egna upplevelser och erfarenheter så kan vi bättre förstå hur vi tänker och hanterar olika situationer. Det är grunden för kursen Bättre bemötande. Bemötandet påverkar även hur återhämtningen blir.

En av våra äldsta kurser

Detta är en av RSMH Utbildnings äldsta kurser, men fortfarande lika angelägen. Bättre bemötande vänder sig till dig som träffar människor med psykisk ohälsa i din vardag eller i ditt arbete. Kursen leds av två erfarna kursledare. Kursen tar en dag, och kan med fördel kombineras med en dag av Brukarinflytande och Empowerment och/eller en dag med Återhämtningsinriktat förhållningssätt

Bemötandets betydelse

En människas personliga berättelse om sina erfarenheter av bemötande blir utgångspunkten. Vi använder oss av så kallade värderingsövningar och forumspel. Föreläsningar varvas med diskussioner och reflektioner. Några punkter: Bemötandets betydelse. Hur hänger bemötandet ihop med brukarinflytande och återhämtning? Hur blir jag bättre på det?  Hur skulle jag själv vilja bli bemött?

Vill du göra en bokning, prisförfrågan eller bara veta mer? Mejla: rsmh.utbildning@rsmh.se 

 

” Bra att få höra personliga berättelser.”

”Bra att det fanns tid i utbildningen och att det kändes som föreläsarna hade tid med oss.”

Hemtandvården i Sörmland som utbildningen Bättre bemötande

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR