Stöd vårt arbete!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa grundades 1967 och har i mer än 50 år motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

Du kan hjälpa RSMH att få en starkare röst genom att stödja oss ekonomiskt. Du kan också bli medlem i vår organisation. Klicka för att veta mer.

Brukarinflytande och empowerment

Vill ni öka brukarinflytandet i er verksamhet? Vill ni hjälpa människor till egenmakt? Kursen Brukainflytande och empowerment är för dig som dagligen möter människor med psykisk ohälsa.

Hur stödjer man människor att återta makten över sitt eget liv? Deltagarna får undersöka sina egna värderingar, och träna på konkreta metoder som kan vara till hjälp i processen. Alla moment i kursen är valda för att deltagarna ska kunna använda dem i sitt arbete.

Kursledare med lång erfarenhet

Kursen riktar sig till dig som i sitt arbete dagligen möter människor med psykisk ohälsa. Den pågår under en dag och leds av två kursledare med lång erfarenhet. Den kan med fördel kombineras med endagskursen Återhämtningsinriktat förhållningssätt

Vi håller inflytandeverkstad

En berättelse av en person som berättar om sin egen process att återta makten över sitt liv är en del av innehållet. Andra punkter är: Hur kan vi få brukarna mer delaktiga i sina egna liv? Vilka förutsättningar behövs? Vilka former för brukarinflytande finns? Vilka värderingar finns, och hur ser det ut på din arbetsplats? Vi håller också en inflytandeverkstad!

 

Vill du göra en bokning, prisförfrågan eller bara veta mer? Kontakta rsmh.utbildning@rsmh.se

Ett sätt att öka brukarinflytandet är också att beställa en brukarrevision. Läs mer och gör en beställning här!

Hantering av personuppgifter (GDPR)

RSMH Utbildning samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: rsmh@rsmh.se.

RSMH Utbildning förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR